Lees hier alles voer de Covid-19 status binnen Oostenrijk - COVID-19 info

terms_and_conditions

#

Algemene voorwaarden

 

1.1

Werkze Oostenrijk, Vledderstraat 2, 7591 DJ Denekamp (hierna “Werkze Oostenrijk”) exploiteert een platform voor seizoensvacatures in Oostenrijk (https://Werkze Oostenrijk.nl

1.2

De website van Werkze Oostenrijk toont hoofdzakelijk  vacatures en advertenties van werkgevers in Oostenrijk/ partnerbedrijven (hierna “Partner”) aan haar gebruikers (hierna “Gebruiker”).

1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website https://Werkze oostenrijk.nl en alle gerelateerde subdomeinen en aliassen. Deze voorwaarden kunnen door de Gebruiker worden gedownload, opgeslagen in het interne geheugen of worden afgedrukt. Ook kunnen deze Algemene Voorwaarden bij Werkze Oostenrijk worden opgevraagd via een e-mail.

1.4

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de beginselen voor het gebruik van de website en gelden ook in het geval van geheel of gedeeltelijk gebruik van andere websites, die geheel dan wel gedeeltelijk toegang bieden tot Werkze Oostenrijk. De geldigheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Gebruiker worden hierbij expliciet uitgesloten. Alle voorwaarden van de Gebruiker zijn slechts geldig, indien Werkze Oostenrijk hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

2. Diensten Werkze Oostenrijk 

2.1

Werkze Oostenrijk is zelf geen dienstverlener maar uitsluitend een platform waarop primair vacatures in Oostenrijk worden getoond van werkgevers uit Oostenrijk. Het is slechts een portaal dat werkzoekenden en werkgevers in Oostenrijk met elkaar in contact proberen te brengen. 

2.2

De verstrekte productinformatie vormt geen juridisch bindende overeenkomst door Werkze Oostenrijk. Middels het gebruik van de online-inhoud door de Gebruiker ontstaat er geen contractuele verplichting tussen de Gebruiker en Werkze Oostenrijk met betrekking tot de getoonde Vacatures. Overeenkomsten voor de aankoop of gebruik van Producten of diensten die worden aangeboden op de website worden alleen gesloten tussen Gebruikers en Partners (werkgevers uit Oostenrijk). Werkze Oostenrijk wijst erop dat in dit geval de Algemene Voorwaarden van de Partner van toepassing kunnen zijn.

 

2.3

Werkze Oostenrijk streeft er naar, maar garandeert echter niet, dat het getoonde Vacature aanbod in zowel de Product Informatie als op de Site actueel is. Echter, bij het gebruiken van de Site, erkent de Gebruiker dat het vacature aanbod kan afwijken van hetgeen dat wordt vermeld op de Site.

2.4

Wegens technische redenen is het niet mogelijk om een bijwerking van het vacature aanbod onmiddellijk weer te geven. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een vacature niet meer beschikbaar is.

2.5

Werkze Oostenrijk behoudt het recht om delen van het vacature aanbod of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, toe te voegen, te verwijderen of publicatie tijdelijk dan wel permanent te staken.

3. Eigendomsrechten

3.1

De Website, de onderliggende software en database zijn beschermd door het auteursrecht. De bepaling voor gebruik onder deze Algemene Voorwaarden vormt geen ontheffing van het auteursrecht. Elk gebruik van Producten voor zakelijke doeleinden, in het bijzonder commercieel gebruik, is verboden.

3.2

Het kopiëren, verspreiden en wijzigen van intellectuele eigendommen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Werkze Oostenrijk. Elke ongeoorloofde reproductie, verspreiding, wijziging, openbaarmaking en/of publicatie vormt een schending van het auteursrecht en zal worden vervolgd.

3.3

Werkze Oostenrijk behoudt uitdrukkelijk alle andere rechten krachtens de mededingingswetgeving of andere wettelijke bepalingen, dat het logo, design, software, database of delen ervan behoort te beschermen.

3.4

Werkze Oostenrijk maakt de Gebruiker erop attent dat de bedrijfsnamen op de websites van Verkopers, handelsmerken, logo’s en/of productnamen ook door de wet beschermd zijn.

 

4. Aansprakelijkheid

Werkze Oostenrijk wijst alle aansprakelijkheid jegens welke partij dan ook af voor mogelijke directe, indirecte of bijzondere schade of gevolgschade. Dit geldt ook voor enige (andere) schade die is ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel schade die is ontstaan door de onmogelijkheid om van onze website of de inhoud daarvan gebruik te maken, of van (andere) websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. De informatie die op onze website wordt verstrekt kan op elk moment en zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving. 

4.1 

Op de site Werkze Oostenrijk kunnen onjuistheden of typefouten voorkomen. Werkze Oostenrijk staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud op de site. De informatie via Werkze Oostenrijk is voor uw eigen risico. Regelmatig worden in de Werkze Oostenrijk  Site wijzigingen aangebracht. Deze kunnen op enig moment worden aangebracht.  Werkze Oostenrijk garandeert en belooft geen nader te omschrijven resultaten door het gebruik van enige Werkze Oostenrijk Site. Geen enkel advies of informatie, noch mondeling noch schriftelijk door een Gebruiker, van Werkze Oostenrijk.nl verkregen of via of vanaf enige Werkze Oostenrijk Site, biedt enige garantie als die niet nadrukkelijk in de Voorwaarden is vermeld.  

4.2 

Werkze Oostenrijk garandeert niet dat de aangeboden services en diensten continu beschikbaar en/of toegankelijk zijn. 

4.3 

Werkze Oostenrijk is niet aansprakelijk voor technische overdrachtsvertragingen, onderbrekingen, fouten, storingen van de Producten en diensten die worden aangeboden en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Gebruikers, zoals verlies van gegevens, wanneer Werkze Oostenrijk geen invloed kan uitoefenen op de redenen hiervoor.

4.4. 

Werkze Oostenrijk is niet aansprakelijk voor de ongeoorloofde verwerving van persoonlijke gegevens van Gebruikers of leden door derden, zoals bijvoorbeeld door hackers.

4.5 

Aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorziene schade alsmede gederfde winst, in het geval van lichte nalatigheid zijn uitgesloten.

4.6

Elke verdere aansprakelijkheid naast hetgeen weergegeven in deze Algemene Voorwaarden is, ongeacht de juridische aard van de beweerde vordering, uitgesloten.

5. Disclaimer

5.1 

Door deze site te raadplegen stem je automatisch in met onze voorwaarden. De webpagina’s en de overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Werkze Oostenrijk. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Werkze Oostenrijk. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.